Informacije o uslovima putovanja COVID-19

 

Molimo sve putnike da provere važnost pasoša! Ukoliko putujete u zemlje Evropske unije, pasoš mora da važi minimum 90 dana od datuma planiranog povratka, za one koji planiraju putovanje u Tursku ili Egipat, pasoš mora da im važi minimum još 180 dana od datuma povratka.

 

Obaveštavamo vas da je na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu kojim upravlja BELGRADE Airports d.o.o. deo mreže VINCI AIRPORT, otvoren centar za testiranje na Covid-19 u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO). Kompletno obaveštenje možete pogledati na sledećem linku.

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Egipat

 

EGIPAT - LIBERALIZACIJA USLOVA ZA ULAZAK U ARAPSKU REPUBLIKU EGIPAT od 21.12.2021.

Putnicima koji nisu vakcinisani, neophodan je negativan PCR test sa QR kodom ne stariji od 72h ili negativan brzi antigenski test na COVID-19 ne stariji od 24h u odnosu na termin putovanja/ulaska u državu Egipat. Neophodno je da svaki izveštaj sadrži QR kod. Testiranje je obavezno za sve, izuzev za decu uzrasta do 11.99 godina.

Na osnovu odluke egipatskih nadležnih organa od 24.06.2021. dozvoljen je ulazak u Egipat putnicima sa potvrdom o kompletnoj vakcinaciji protiv virusa Corona iz zemalja koje nisu pogođene mutiranim sojevima Corone direktno ili indirektno tokom prethodnih 14 dana.

Sertifikat o vakcinaciji (vakcina i revakcina) izdatoj od strane državne, medicinske institucije treba da sadrži QR kod, uz uslov da je prošlo četrnaest (14) dana od kompletne imunizacije (revakcinacije), a odobravaju se vakcine koje je odobrila Svetska zdravstvena organizacija, (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac ili Sputnik) ili 14 dana nakon prijema prve doze Johnson & Johnson vakcine. 

O svim dodatnim infomacijama ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Na sledećem linku preuzmite obavezan obrazac za put u Egipat, koji je potrebno popuniti i predati pri sletanju u Egipat:
http://skr.rs/z33C

Molimo putnike da zakažu svoje termine za testiranje u nadležnim ustanovama. Ukoliko niste u mogućnosti da PCR test uradite u Srbiji, možete to učiniti u Egiptu nakon sletanja aviona. Naknada za PCR test na aerodromu u Egiptu iznosi 30$.

 

 


 

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Tursku

 

Državljanima Srbije za ulaz u Tursku potreban je jedan od sledećih dokumenata:
* sertifikat o vakcinaciji sa najmanje 2 doze vakcine (1 doza za Džonson vakcinu) s tim da je od primanja druge doze prošlo 14 dana
* negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati
* potvrda o preležanom COVID-u ne starija od 6 meseci računajući od 28. dana nakon prvog pozitivnog testa.
Gore navedeno nije potrebno i neće se tražiti od putnika koji su u tranzitu.
Deca ispod 12 godina starosti su izuzeta od obaveze pokazivanja sertifikata o vakcinaciji ili negativnog PCR/antigen testa pri ulasku u R. Tursku.
Ukinuta je i obaveza popunjavanja formulara za dobijanje tzv. HES koda za ulazak u R. Tursku, kao i njegovo korišćenje u zemlji.
U Turskoj je u svim hotelima moguce uraditi PCR test po ceni od 30€ po osobi.

 


 

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Španiju

 

Državljani Republike Srbije stariji od 12 godina mogu da uđu u Španiju ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:


- Poseduju sertifikat o vakcinaciji  jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO. U skladu sa uredbom EU za ulazak u Španiju iz trećih zemalja (u koje spada i Srbija) potrebno je da prođe minimum 14 dana a ne više od 270 dana od poslednje doze. Prihvataju se i sertifikati sa primljenim vakcinama koje nisu odobrene od strane EU, ali poslednja doza vakcine mora biti jedna od vakcina priznatih od strane EU i SZO;


- Poseduju potvrdu o preležanoj bolesti ne stariju od 180 dana od dana uzimanja uzoraka (izdata od relevantne zdravstvene ustanove, najmanje 11 dana nakon prvog pozitivnog testa);
- Osobe između 12 i 18 godina moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (mlađi od 12 godina ne podležu ograničenjima);


- Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predviđeni Uredbom MUP Španije INT/657/2020 od 17.07.2020. U slučajevima preke potrebe, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje,  potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski (sa zajedničke liste EU) ne stariji od 48 sati ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19.
 

Zajedničko za sve kategorije koje ispunjavaju uslove za ulazak u Španiju je da, osim navedenog, moraju obavezno da poseduju i „QR kod“ koji može da se dobije preko sledeće veb stranice: www.spth.gob.es.
Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju već tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno proveriti uslove za tranzit kroz tu državu.
Bez obzira na navedene uslove ulaska, po dolasku u Španiju sprovodi se nasumično testiranje antigenskim testom koje je besplatno.

 

 


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Grčku

 

 

Od 15. marta 2022. putnici koji posećuju Grčku više ne moraju da popunjavaju obrazac za lociranje putnika (PLF).

Od nedelje 01.05.2022. i dokle god epidemiološka situacija to dozvoljava, svi putnici koji stignu u Grčku, bez obzira na zemlju porekla, više ne moraju da pokazuju važeći sertifikat o vakcinaciji ili oporavku od COVID-19, ili dokaz o negativnom rezultatu testa od infekcije SARS-CoV-2 (PCR ili Rapid Antigen test). Međutim, uprošćeni PLF ostaje u funkciji, čije popunjavanje nije OBAVEZNO, sa isključivom svrhom da se putniku/porodici omogući izdavanje sertifikata EU o negativnom ili pozitivnom rezultatu testa na COVID-19.
Putnici, koji odluče da popune pojednostavljeni formular, dobiće PLF sa svojim jedinstvenim kodom za brzi odgovor (KR) putem e-pošte (KR kod će biti dat na linku u e-poruci). PLF se takođe može naći u aplikaciji Visit Greece i na travel.gov.gr. Svim posetiocima se preporučuje da besplatno preuzmu aplikaciju Visit Greece (usaglašena sa GDPR) pre dolaska u Grčku.
 

 

 

 

Uslovi ulaska u Albaniju

 

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Albaniju. Počev od 6. Septembra 2021, putnici koji ulaze u Republiku Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:
 
1. Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje);
2. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
3. Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja).
 
Navedena pravila važe za sva lica (osim za decu do 6 godina starosti), uključujući i ona koja tranzitiraju kroz R. Albaniju.
 
 
 
 

 

Uslovi ulaska u Sloveniju

 

Ukinute su sve mere za ulazak u Sloveniju.

Dodatne informacije pogledajte na sledećem linku

 


 
 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Crnu Goru

 

Državljanima Srbije za ulazak u Crnu Goru nisu potrebna Covid-19 dokumeta.

Ukinute su sve mere za ulazak u Crnu Goru.

 


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska na Kipar

 

Putnici koji su vakcinisani ili preležali COVID-19, nisu u obavezi da se testiraju pre polaska na put, ukoliko poseduju odgovarajući EU digitalni sertifikat o vakcinaciji ili preležanoj bolesti, izdat od nadležnih organa države EU ili bilo koje treće zemlje.
Priznaju se sledece vakcine: Pfizer, Sinofarm, Sputnik V, Astra Zeneka, Moderna i Janssen.
Potvrda o vakcinaciji drugom dozom ne sme biti starija od 270 dana (9 meseci), u suprotnom neće se smatrati validnom. U tom slučaju, potrebna je i potvrda o primljenoj trećoj (booster) dozi vakcine.
Neophodno je da svi putnici, pri ulasku u Republiku Kipar, koji su preležali COVID-19 poseduju potvrdu o preležanoj bolesti, ali da od datuma pozitivnog testa nije prošlo više od 180 dana.
Za ulazak na javna mesta (restorani i bašte, barovi, tržni centri…) važenje potvrde o preležanoj bolesti je samo 90 dana.

Putnici, u svakom trenutku tokom boravka na Kipru, moraju imati pristup svojoj potvrdi o vakcinaciji ili preležanoj bolesti, kako bi istu na zahtev nadležnih priložili na uvid.

Nevakcinisani putnici su dužni da poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre putovanja ili rapid test ne stariji od 24 sata, kao i da urade PCR test po dolasku na kiparski aerodrom o svom trošku. Cena je 15 eur po osobi. Rezultati su dostupni za par sati na digitalnoj platformi www.covid-testcyprus.com
Deca do 11,99 godina putuju bez testova i karantina u pratnji roditelja ili staratelja koji ispunjavaju gore navedene uslove.
Kipar zadržava pravo slučajnog testiranja na granici, gde trošak testiranja snosi putnik i do dobijanja rezultata dužan je da bude u izolaciji.
Za sve dodatne informacije putnicima je dostupan sajt: 
www.visitcyprus.com/cyprus-covid19-travel-protocol

 


 

 

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Bugarsku

 

Od 01.05.2022. ukidaju se sve mere za ulazak u Bugarsku.

 


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u BIH

 

Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz R. Srbije. Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova; ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Hrvatsku

 

Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska:
- predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata);
- predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya – Sputnik V, Sinopharm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
- predočenje potvrde o preboljenom virusu COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana;
- predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane doktora.

 

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navdene uslove.
 

Putnici u tranzitu su izuzeti od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12 sati od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste R. Hrvatsku.
Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u R. Hrvatsku mogu se pronaći na linku
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 


 

 

Uslovi ulaska u Italiju

 

Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja R. Italije (na snazi od 01.05. do 31.05.2022) od 01.  maja 2022. ukida se obaveza posedovanja digitalnog obrasca za praćenje putnika - “Passenger Locator Form”.
Licima koja ulaze iz R. Srbije u R. Italiju dozvoljen je ulazak, uz obavezno stavljanje na uvid:
- zelenog sertifikata Covid-19 (ako je reč o dve doze onda se priznaje sertifikat o vakcinaciji vakcinama priznatim u EU - Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, a u slučaju booster doze prve dve mogu biti i Sputnik i Sinofarm, ali treća mora biti jedna od gore navedenih vakcina priznatih u EU) ili
- sertifikata o preležanoj bolesti ili
- negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata ili
- negativnog antigenskog testa, ne starijeg od 48 sati ili druge potvrde o vakcinaciji priznate u Italiji.


Period važenja zelenog sertifikata o vakcinaciji sa dve doze je maksimalno 9 meseci, za vakcinaciju booster dozom je trenutno bez ograničenja, dok je važnost sertifikata o preležanoj bolesti 6 meseci.
 

U slučaju neposedovanja jednog od napred navedenih sertifikata lice podleže meri obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 5 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test.
 

Obaveza posedovanja jednog od gore navedenih sertifikata ne primenjuju se na decu mlađu od 6 godina, u slučaju tranzita privatnim vozilom, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima navedenim na linku:

https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-ital…

 

 

 


 

 

Uslovi ulaska u Austriju

 

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Austriju ukoliko prilože jedan od tzv. 3G dokaza (na nemačkom ili engleskom jeziku):


· dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19  nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covovax, Nuvaxovid; 
· lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, izdato od strane nadležnog organa da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19 ili
· negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 24 sata (testovi za samostalnu upotrebu se ne prihvataju).
Za ova lica ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.
Ukoliko lice ne priloži jedan od napred navedenih dokaza, u obavezi je da izvrši on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja (Pre – Travel Clearance – PTC na sledećoj veb-stranici:
https://entry.ptc.gv.at , a po ulasku u zemlju je u obavezi da stupi u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti dobijanjem negativnog PCR testa.
Vakcina Sinopharm i Sinovac važi samo za ulazak u Austriju, ali ne i kao „Covid propusnica“ (u smislu 3G dokaza) prilikom boravka u Austriji.
Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati 3G dokaz o smanjenoj epidemiološkoj opasnosti, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Dozvoljeni su samo neodložni i nužni prekidi. Za tranzit nije potrebna vakcinacija, test ili karantin.
Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

 

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Francusku

 

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku pod uslovom da su kompletno vakcinisani jednom od vakcina koje priznaje Francuska: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson & Johnson.
Osobe koje su primile dve doze vakcine Sinopharm ili Sinovac, kao i jednu buster dozu mRNA  vakcine (Pfizer ili Moderna), takođe se smatraju kompletno vakcinisanim i mogu da uđu u zemlju .
Putnici koji nisu vakcinisani protiv COVID-19 ili su vakcinisani vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lekove, moraju da predoče dokaz o neodložnom razlogu putovanja u Francusku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, kao i da provedu 7 dana u samoizolaciji.
Deci do 12 godina nije potreban test.
Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel 

 

Sve informacije o neodložnom razlogu ulaska u zemlju, kao i dokazu koji treba priložiti možete naći na sajtu Ambasade Francuske u Beogradu https://rs.ambafrance.org/Covid-19-najnovije-informacije-i-najcesc%CC%81e-postavljena-pitanja 
 

Turistička agencija Odeon World Travel ne snosi odgovornost za promenu uslova za ulazak u SR Nemačku i ne može prihvatiti promenu kao uslov za eventualni otkaz rezervacije bez storno troškova jer su navedene ponude nerefundabilne u svim situacijama (u pojedinim slučajevima moguće je izvršiti povraćaj dela aerodromksih taksi).

 


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Tunis

 

Novi uslovi ulaska u Republiku Tunis od 15.02.2022. godine.
 
Testiranje nije više obavezno za sve klijente preko 18 godina u slučaju da mogu da pokažu na ulazu u Republiku Tunis validan zeleni sertifikat kao dokaz o potpunoj vakcinaciji. 
 
Svi klijenti koji nisu vakcinisani ili kompletno vakcinisani, a imaju preko 6 godina u Republiku Tunis mogu da uđu uz:
• Negativan PCR test ne stariji od 48h
• Negativan antigenski test ne stariji od 24h
• Popune formular sa linka u nastavku: https://app.e7mi.tn obavezno pre poletanje za Tunis
 
Deca do 6 godina starosti nisu u obavezi da rade test prilikom ulaska u Republiku Tunis. 
 
Na ulasku u Republiku Tunis na osnovu slučajnog uzorka će biti testirani putnici. U slučaju da neko bude pozitivan na tom testu moraće da bude u samoizolaciji 5 dana u hotelu koji je klijent odabrao. U slučaju da simptomi ne prestanu u roku od 5 dana, samoizolacija se produžava za još 2 dana.
 
Takođe Republika Tunis je odlučila da ukine i policijski čas koji je bio na snazi od 22h do 05h.
 

 

Uslovi ulaska na Maldive

 

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Za povratak u Republiku Srbiju, moguće je uraditi PCR ili antigenski test na destinaciji, u organizaciji hotela. Takođe, neophodna je online prijava boravka, 24 sata pre planiranog ulaska u Maldive https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

 


 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Nemačku

 

SR Nemačka je označila Republiku Srbiju kao područje visokog rizika zaraze koronavirusom.


Na snazi su nova pravila za državljane Republike Srbije koji putuju ili tranzitiraju kroz Nemačku.
Uvedena je obaveza elektronske prijave i kućnog karantina, kao i posedovanja testa o prisustvu virusa Kovid-19 ili potvrde o vakcinaciji (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili Johnson&Johnson) ili potvrde o preležanoj bolesti. Neophodno je da je od poslednje potrebne doze vakcine prošlo najmanje 14 dana. Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako još nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.
Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od gore navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest Kovid-19. Kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test.
Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji može biti dozvoljen ulazak u Nemačku samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno.
Molimo sve državljane Republike Srbije i građane koji iz Republike Srbije putuju u SR Nemačku da se o uslovima ulaska i tranzita pre polaska na put detaljno informišu na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu:
https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/corona-einreiseinf 
U slučaju dileme u vezi sa mogućnošću ulaska ili tranzita, potrebno je kontaktirati Saveznu policiju SR https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kontakt/08_Reiseanfrage/reiseanfrage_node.html 

 

 


 

 

 

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Rusku Federaciju

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

 

Državljani Republike Srbije (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji) mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 48 sati od datuma uzimanja brisa. Ukoliko strani državljanin ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan nazad u državu poletanja. Ovo pravilo se odnosi i na sve one strance koji poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji Ruske Federacije.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju vazdušnim putem, direktnim letovima, kao i iz svih zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u tim zemljama (važeću vizu, privremeni ili stalni boravak).

Države sa kojima je Rusija obnovila direktne letove su:

1.Austrija, 2. Azerbejdžan, 3. Belgija, 4. Bugarska, 5. Velika Britanija, 6. Venecuela, 7. Vijetnam, 8. Grčka, 9. Egipat, 10. Etiopija, 11. Indija, 12. Irska, 13. Island, 14. Italija, 15. Japan, 16. Jermenija, 17. Jordan, 18. Kazahstan, 19. Katar, 20. Kipar, 21. Kirgizija, 22. Republika Koreja, 23. Kuba, 24. Liban, 25. Luksemburg, 26. Mađarska, 27. Maldivi, 28. Malta, 29. Maroko, 30. Mauricijus, 31. Meksiko, 32. Nemačka, 33. Portugalija, 34. Saudijska Arabija, 35. Severna Makedonija, 36.SAD, 37. Sejšeli, 38. Singapur, 39. Sirija, 40. Tadžikistan, 41. Turska, 42. Ujedinjeni Arapski Emirati, 43. Uzbekistan, 44. Finska, 45. Hrvatska, 46. Švajcarska, 47. Šri Lanka, 48. Francuska, 49. Češka. 50. Moldavija 51. Bahrein 52. Dominikanska Republika, 53. Albanija, 54. Belorusija, 55. Španija, 56. Slovačka, 57. Kenija, 58. Irak, 59. Danska, 60. Peru, 61. Džibuti, 62. Južnoafrička Republika, 63. Novi Zeland, 64. Tanzanija, 65. Kina, 66. Lihtenštajn, 67. Kuvajt, 68. Andora, 69. Kolumbija, 70. Bahami, 71. Iran, 72. Holandija, 73. Norveška, 74. Oman, 75. Slovenija, 76. Tajland, 77. Tunis, 78. Bangladeš, 79. Brazil, 80. Mongolija, 81. Kostarika, 82. Argentina, 83. Švedska.

Ukoliko se putuje iz Beograda za Rusiju, nije moguće tranzitiranje preko nabrojanih zemalja (izuzetak su nosioci diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije).

Povratak iz Rusije u Srbiju je moguć preko bilo koje zemlje, s tim da aviokompanije zadržavaju pravo da ne prime putnike na letove ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi zemlje u koju se putuje.

Kopnene granice Rusije su zatvorene, osim za vozila sa oznakom CMR i TIR, kao i lica kojima je ruski krizni štab odobrio ulazak kopnenim putem.

U cilju sprečavanja širenja novog soja COVID-19 (omikron) Ruska Federacija je preduzela nove mere:

1.Zabranjen je ulazak stranaca sa stalnim boravkom u Južnoafričkoj Republici i Tanzaniji.

2.Obavezan karantin u trajanju od 14 dana za sve strance koji su neposredno pred dolazak u Rusiju boravili u JAR i Tanzaniji. Pored toga, obavezni su da urade 2 PCR testa – prvi test u roku od dva dana po dolasku u RF, a drugi između 10. I 12. dana karantina.

 


 

 

Procedura povratka u Republiku Srbiju

 

REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, OSOBLjE STRANIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANE DRŽAVLjANE SA REGULISANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI
Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:
1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSKA, NEMAČKA, SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE, ŠVAJCARSKA, DANSKA, LUKSEMBURG, ŠPANIJA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS, TURSKA, RUMUNIJA).
Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).
Navedena ograničenja se ne odnose na:
1. Državljane Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija i strane državljane sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;
2. Lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
3. Lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;
4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
5. Posadu transportnog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog vazdušnog, drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja;
6. Humanitarne konvoje ugovorene diplomatskim putem;
7. Maloletna licima do navršenih 12 godina života;
8. Lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova pre prvog izlaska iz Republike Srbije.
 
REŽIM ULASKA ZA STRANE DRŽAVLjANE
Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:
1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA*, TURSKA, UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA, INDIJA) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (HRVATSKA, SLOVAČKA, GRUZIJA,  MAROKO,  KIPAR, LIBAN, MOLDAVIJA, SAN MARINO, TUNIS, JERMENIJA, EGIPAT);
3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSKA, NEMAČKA, SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE, ŠVAJCARSKA, DANSKA, LUKSEMBURG, ŠPANIJA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS, TURSKA, RUMUNIJA).
*Pored potvrda o vakcinaciji, priznaju se svi testovi na prisutnost virusa Sars-CoV-2 (PCR ili HAGT test, ne stariji od 48 sati). Državljanima Republike Slovenije koji su preležali COVID-19 (1. kod kojih od momenta inficiranja virusom COVID-19 nije prošlo više od 180 dana; 2. koji su primili prvu dozu vakcine protiv COVID-19 u roku od najviše osam meseci nakon infekcije) dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju sa potvrdom o preležanoj bolesti. Takođe, maloletnim licima do 15 godina starosti omogućen je ulaz u R. Srbiju bez karantina odnosno potvrde o negativnom testu na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ukoliko putuju u pratnji užih članova porodice koji ispunjavaju uslov za ulazak u državu bez karantina.
Navedena ograničenja se ne odnose na:
1. Državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani;
2. Lica koja nisu državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije;
3. Strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju – period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
5. Maloletna lica starosti do 12 godina;
6. Pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;
7. Državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks);
8. Posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u vodnom saobraćaju; posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija; posade železničkih vozila i vozopratno osoblje prilikom obavljana poslova međunarodnog prevoza u železničkom saobraćaju; posade vazduhoplova u obavljanju međunarodnog prevoza u avio saobraćaju i posade, osoblje i pratnju humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;
9. Državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta;
10. Državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.
 
VAŽNO
Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.
 
Preuzeto sa sajta Ministarstva spoljnih poslova